loader image

שליחות ומצוינות

מיתוג ובניית שפה ויזואלית לבית ספר

בתהליך המיתוג עובר הלקוח פיצוח אסטרטגי להבנת והכרת ערכי המוסד והבידול שלו.
אני יוצרת לו מעטפת מיתוג שלמה הכוללת: לוגו, שפה עיצובית, אייקונים מלווים, אפיון דמות ומוצרים שונים.

בית ספר חב״ד בנות בלוד
ערכי המוסד: שליחות ומצויינות.
צורניות הלוגו משלבת בצורה חכמה את הערכים.
בשפה הויזואלית, יצרתי אייקונים הנותנים ביטוי לערכים הנוספים של ביה״ס ונגזרים מצורניות הלוגו.

אפיון דמות: כדי לחבר את המיתוג לתלמידות, יצרתי דמויות המתאימות למסגרת ביה״ס.

לאחר המיתוג, כל המסמכים ומוצרי הדפוס והפרסום של ביה״ס מדברים באותה שפה הממצבת אותו כמותג.

שליחות ומצוינות

מיתוג ובניית שפה ויזואלית לבית ספר

בתהליך המיתוג עובר הלקוח פיצוח אסטרטגי להבנת והכרת ערכי המוסד והבידול שלו.
אני יוצרת לו מעטפת מיתוג שלמה הכוללת: לוגו, שפה עיצובית, אייקונים מלווים, אפיון דמות ומוצרים שונים.

בית ספר חב״ד בנות בלוד
ערכי המוסד: שליחות ומצויינות.
צורניות הלוגו משלבת בצורה חכמה את הערכים.
בשפה הויזואלית, יצרתי אייקונים הנותנים ביטוי לערכים הנוספים של ביה״ס ונגזרים מצורניות הלוגו.

אפיון דמות: כדי לחבר את המיתוג לתלמידות, יצרתי דמויות המתאימות למסגרת ביה״ס.

לאחר המיתוג, כל המסמכים ומוצרי הדפוס והפרסום של ביה״ס מדברים באותה שפה הממצבת אותו כמותג.