loader image

מתחברים לקשר

מתחברים לקשר הינו משחק קלפים ייחודי ומרתק-
להעצמת הקשר בין האמא לילד.

המשחק כולל 42 כרטיסי שיח מעוצבים במתיקות מיוחדת, מלווים באייקונים חמודים המבטאים את תחושת האהבה והקשר בין האם לילדה.
מצורף ג"כ פרוספקט מלווה המכיל מגוון פעילויות לחיזוק הקשר בין ההורים לילדים.

כנסו- בטוח תתחברו!

מתחברים לקשר

מתחברים לקשר הינו משחק קלפים ייחודי ומרתק-
להעצמת הקשר בין האמא לילד.

המשחק כולל 42 כרטיסי שיח מעוצבים במתיקות מיוחדת, מלווים באייקונים חמודים המבטאים את תחושת האהבה והקשר בין האם לילדה.
מצורף ג"כ פרוספקט מלווה המכיל מגוון פעילויות לחיזוק הקשר בין ההורים לילדים.

כנסו- בטוח תתחברו!