loader image

סמינר גברא

סמינר גברא הוא אחד הלקוחות הגדולים והאהובים שלי.
מרץ הנעורים, הרעיונות הבלתי נדלים, והרמה אחת מעל של הרכזות החברתיות שבו- מביאים לתוצאות יפיפיות.

כשאני מתחילה לעבוד על פרויקט חדש של גברא-
אני ידעת שצריך לשנס מותניים, לפתוח ראש גדול ולעצב הכי טוב שיש. כי גברא לא מתפשרים על פחות!

אתם מוזמנים להתרשם מ:
לוגוס אומנותיים, מיתוגים מרהיבים לשבתות ומחנות, שילוטים, פרוספקטים ומסכים.

סמינר גברא

סמינר גברא הוא אחד הלקוחות הגדולים והאהובים שלי.
מרץ הנעורים, הרעיונות הבלתי נדלים, והרמה אחת מעל של הרכזות החברתיות שבו- מביאים לתוצאות יפיפיות.

כשאני מתחילה לעבוד על פרויקט חדש של גברא-
אני ידעת שצריך לשנס מותניים, לפתוח ראש גדול ולעצב הכי טוב שיש. כי גברא לא מתפשרים על פחות!

אתם מוזמנים להתרשם מ:
לוגוס אומנותיים, מיתוגים מרהיבים לשבתות ומחנות, שילוטים, פרוספקטים ומסכים.